Management populací mezi zoo
Několik zoologických zahrad spolupracuje na tématu managementu populací a osvětě, která se týká mnoha úrovní – informovanosti veřejnosti, médií, ale i ostatních pracovníků zoo. V Zoo Ústí nad Labem vznikly na toto téma webové stránky, na kterých se uživatelé dozvědí mnoho informací o této důležité problematice.

Deponace karakala z Jihlavy do Děčína

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not...

Bažanti Edwardsovi z Plzně do Jihlavy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not...

Odborná stáž chovatelky Zoo Olomouc v Plzni

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not...