2 státy

18 zoologických zahrad

Unie českých a slovenských zoologických zahrad, která působí od Plzně po Košice a od Děčína po Bratislavu, funguje jako zástupce členských zoo na mezinárodní a světové úrovni nebo při jednání s úřady a spolky. 

Počet návštěvníků

Počet zvířat - jedinci

Počet zvířat - druhy

Počet záchranných programů

Spolu jsme silnější!

Pevně věříme, že všichni přispějeme k vytváření pozitivního vnímání veřejnosti k ochraně přírody, životního prostředí a k naší snaze o záchranu genofondu.

Novinky

Spolupráce jednotlivých členských zoo UCSZOO je naprosto nezbytná a zahrnuje v sobě celou řadu aktivit z různých oblastí. Týká se zejména výměny zvířat, nejčastěji odchovaných mláďat, ale i sestavování geneticky vhodných párů dospělých jedinců, dále vyhlašování vzdělávacích a ochranářských kampaní, organizování odborných stáží zaměstnanců, pořádání různých společných akcí či jiných forem vzájemné pomoci. Spolupráce a komunikace je velice důležitá pro budoucí rozvoj členských zoo, ale v globálu i pro rozvoj ochrany přírody jako takové.