Kampaně

Členské zoologické zahrady se zapojují do nejrůznějších mezinárodních kampaní vyhlašovaných Evropskou či Světovou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA, WAZA) na ochranu konkrétních druhů zvířat (tygři, nosorožci, žáby…) nebo na celou oblast zasluhující zvýšenou pozornost (Madagaskar, Jihovýchodní Asie…). Prostřednictvím různých aktivit upozorňují návštěvníky i širokou veřejnost na danou problematiku. Nabízejí prostor k zamyšlení, ale i inspiraci, jak se mohou jednotlivci či skupiny zapojit drobnými činy do ochrany přírody.

EAZA 2024-2025 „VIETNAMAZING – SAVE NATURE“

SPOJENÍM SIL K ZÁCHRANĚ VIETNAMSKÝCH DRUHŮ Vietnam má neuvěřitelně bohatou biodiversitu, ale mnohé druhy rostlin a zvířat čelí vyhubení v důsledku pytláctví a ztráty biotopů, což zhoršila ničivá válka ve Vietnamu a následný ekonomický rozvoj v posledních desetiletích. Vietnamazing Campaign EAZA si klade za cíl sjednotit úsilí o ochranu přírody, propojit instituce, partnery i komunity a chránit jedinečné druhy a ekosystémy v zemi prostřednictvím komplexního přístupu zahrnujícího plánování, výzkum, vzdělávání a získávání finančních prostředků.

Kampaň organizuje: EAZA

Součástí kampaně je: všechny členské zoo

UCSZOO 2019 „KAMPAŇ NA ZÁCHRANU STĚHOVAVÝCH PTÁKŮ“

Kampaň, která bojuje proti masakrování stěhovavých ptáků ve Středomoří. Na nelegální zabíjení upozorňuje UCSZOO prostřednictvím billboardů v metropolích Česka i Slovenska.

Kampaň organizuje: UCSZOO

Součástí kampaně je: všechny členské zoo

UD 2018-2024 „UKRADENÁ DIVOČINA“

Kampaň upozorňuje veřejnost na nelegální obchod se zvířaty a jejich částmi, který mohou turisté na dovolených nechtěně podporovat nákupem suvenýrů ze zvířat.

Kampaň organizuje: Tým odborníků - Zoo Ostrava, Zoo Olomouc, ČIZP,

Součástí kampaně je: všechny členské zoo

WAZA 2014 „BIODIVERZITA JSME MY“

WAZA spustila největší globální kampaň zaměřenou na biodiverzitu, která ukazuje na bohatou škálu živočišných a rostlinných druhů na naší planetě a na jednoduché kroky, kterými může každý z nás přispět k jejich ochraně. Dodnes bylo identifikováno cca 1,75 milionů živočišných a rostlinných druhů, ale vědci odhadují, že je to jen malý zlomek jejich skutečného počtu. Různorodost druhů, jejich kombinace a vzájemné působení jsou stále životně důležité pro nás pro všechny.

Kampaň organizuje: WAZA

Součástí kampaně je: všechny členské zoo