Aktivity

Spolupráce jednotlivých členských zoo UCSZOO je naprosto nezbytná a zahrnuje v sobě celou řadu aktivit z různých oblastí. Týká se zejména výměny zvířat, nejčastěji odchovaných mláďat, ale i sestavování geneticky vhodných párů dospělých jedinců, dále vyhlašování vzdělávacích a ochranářských kampaní, organizování odborných stáží zaměstnanců, pořádání různých společných akcí či jiných forem vzájemné pomoci. Spolupráce a komunikace je velice důležitá pro budoucí rozvoj členských zoo, ale v globálu i pro rozvoj ochrany přírody jako takové.

Transport prasat visajanských z Jihlavy do Ústí nad Labem

Na jaře roku 2023 se uskutečnil transport tří mladých samců vzácných prasat visajanských ze Zoologické zahrady Jihlava na sever Čech. Jedná se o endemický druh Filipín, který navíc IUCN hodnotí jako kriticky ohrožený. Trojice se spolu s tapírem čabrakovým stala novými obyvateli pavilonu Asijský prales, což je upravený bývalý pavilon slonů, který získal novou podobu.

Zapojené zoo: Zoo Ústí nad Labem, Zoo Jihlava

Management populací mezi zoo

Několik zoologických zahrad spolupracuje na tématu managementu populací a osvětě, která se týká mnoha úrovní – informovanosti veřejnosti, médií, ale i ostatních pracovníků zoo. V Zoo Ústí nad Labem vznikly na toto téma webové stránky, na kterých se uživatelé dozvědí mnoho informací o této důležité problematice.

Zapojené zoo: Zoo Liberec, Zoo Brno, Zoo Olomouc, Zoo Ústí nad Labem, Zoo Hodonín, Zoo Ostrava, Zoo Jihlava

Medvěd Bruno jede z Brna do Děčína

Po úhynu medvědů grizzly v roce 2018 se děčínská zoo rozhodla pro chov medvěda kamčatského. Chovného samce získala ze Zoo Brno a na jeho transport se můžete podívat na videu níže.

Zapojené zoo: Zoo Brno, Zoo Děčín

Deponace lišek polárních z Brna do Děčína

Novým druhem chovaným v děčínské zoologické zahradě je obyvatel oblasti věčného ledu a mrazivé tundry - liška polární. Čtveřice složená ze dvou samců a dvou samic pochází ze Zoo Brno a německého Tierparku Limbach-Oberfrohna a ze Zoo Brno.

Zapojené zoo: Zoo Brno, Zoo Děčín