Projekty na ochranu přírody

Zoologické zahrady se v průběhu posledních desetiletí výrazně angažovaly při záchraně ohrožených druhů zvířat v místě výskytu a ochraně jejich přirozeného prostředí. Podporují ochranářské projekty a terénní zoology, kteří pracují na různých hot spotech světa, mapují aktuální stav v konkrétní oblasti, spolupracují s místními komunitami a zveřejňují pravidelné reporty. Zapojení domorodých obyvatel je naprosto klíčové, zejména v oblasti vzdělávání mladé generace a ekonomické podpory spojené s jejich zapojením do projektu.

“KURA KURA – želvy v ohrožení“

Časový rámec projektu: probíhající

Jádrem projektu je vzdělávací a záchranné centrum na ochranu ohrožených druhů mořských želv Indonésie zbudované u ostrova Bali. V něm jsou léčeny nemocné a zraněné želvy nejen z volné přírody, ale i jedinci pocházející z nelegálních aktivit.

Zapojené zoo: Zoo Brno

Program péče o bobra evropského v ČR

Časový rámec projektu: 2018 - probíhající

Projekt je zaměřen na nalezení vhodného kompromisu, jak udržet bobra v krajině a současně minimalizovat škody na majetku způsobené jeho činností. Projekt je realizován od roku 2018.

Zapojené zoo: Zoo Brno

Ochrana sýčka obecného (Athene noctua) na jižní Moravě

Časový rámec projektu: 2006 - probíhající

Projekt je zaměřen na ochranu zbytkové populace sýčka obecného na jižní Moravě zejména vytvářením bezpečných hnízdních příležitostí ve vhodných lokalitách. Projekt je realizován od roku 2006.

Zapojené zoo: Zoo Brno

Ochrana dudka chocholatého (Upupa epops) na Jižní Moravě

Časový rámec projektu: 2017 - probíhající

Projekt je zaměřen na ochranu dudka chocholatého cestou ochrany jeho potravních lokalit a zvyšování počtu hnízdních příležitostí. Projekt je realizován od roku 2017 zejména na Jižní Moravě.

Zapojené zoo: Zoo Brno