Členské zoo

V současné době UCSZOO sdružuje 18 členských zoo, které spolu úzce spolupracují. Každá z nich je jedinečná, ale všechny mají společné cíle – podílet se na ochraně živočichů, zejména vzácných a ohrožených druhů, vzdělávat širokou veřejnost k ochraně přírody a přírodních zdrojů, podporovat projekty přímo v místě výskytu (in-situ) a účastnit se vědeckého výzkumu.