Dokumenty

UCSZOO je spolek, který se řídí stanovami, pravidly a zásadami odsouhlasenými všemi členy. Každý rok zpracovává podrobnou zprávu, ve které jsou uvedeny všechny aktivity jednotlivých členských zoo včetně ekonomického rozboru, zpráv odborných komisí i informací o ochranářských projektech. V případě závažných témat se UCSZOO k dané problematice vyjadřuje jednotným stanoviskem.