Poslání UCSZOO

Musíme se postavit do cesty biologickému ochuzování planety, musíme být spojnicí mezi národními parky a rezervacemi, musíme být nositeli myšlenek ochrany přírody, musíme být výzkumnými i výchovnými centry, musíme být centry odborníků ochranářů.

Naše poslání

Cílem UCSZOO je podporovat vzájemnou spolupráci zoo, zpřístupňovat jim zahraniční zkušenosti a mezinárodní kontakty a společně působit na veřejnost a podnikatele. Unie byla založena v roce 1990 v Bratislavě v tehdejším Československu. Od roku 2023 je jejím prezidentem Radomír Habáň, ředitel Zoo Olomouc.

Snahou zoo, zapojených do spolupráce v rámci UCSZOO, je neustále zlepšovat standardy všech aktivit a zúročovat pro mnohé kontroverzní držení volně žijících zvířat v lidské péči.  A tak se zoologické zahrady vydávají na cestu spolupráce, aby přispěly k hlubšímu poznání života zvířat, vedoucímu k nalezení nových strategií jejich ochrany.

Osmnáct zoologických zahrad s dlouhou tradicí své existence ve dvou státech v srdci Evropy má velké množství odborníků v oblasti zoologie a chovatelství, vzdělávání a výchovy lidí, marketérů, stavitelů, ekonomů… a dalších mnoha řemesel, sdružených a spolupracujících v desítkách odborných komisí UCSZOO.

UCSZOO je zdrojem optimismu, že si moderní zoologické zahrady i v budoucnu obhájí své postavení a oblibu u veřejnosti, získají mnohem důležitější postavení a zároveň má závazek vůči přírodě, který by bez pomoci a vzájemné spolupráce mezi zoo a současně s dalšími veřejnými i soukromými institucemi nebylo možné zvládnout. 

„Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka k přírodě a zvířatům.“ – Victor Hugo

V Unii zoologických zahrad chápeme důležitost tohoto spojení. Navštivte naše zoologické zahrady, abyste nejen zažili krásu a znalosti, které nabízejí, ale také přispěli k ochraně ohrožených druhů zvířat. Přijďte a buďte součástí cesty k vytvoření civilizovaného a harmonického světa.

Projekty

Komplexní projekty na ochranu konkrétních lokalit s konkrétními druhy zvířat by většinou neměly naději na úspěch bez spolupráce s místními komunitami lidí, organizacemi, či se zoologickými zahradami. Dnes už jsou samozřejmou součástí většiny českých a slovenských zoo. A není rozhodující, zda se jimi chrání biotopy a živočišné druhy jen několik metrů či kilometrů od plotu vlastní zoologické zahrady, nebo se jedná o projekty  propojující ex-situ a in-situ ochranu druhů zvířat žijících stovky a tisíce kilometrů daleko od nás. Takové projekty jsou velmi důležité a zásadní pro ochranu a podporu biologické rozmanitosti, jejíž součástí jsme i my všichni.

Kampaně

Většina zoologických zahrad se pravidelně připojuje k různým kampaním. Kampaně jsou zacíleny buď na konkrétní oblast (deštné lesy, Madagaskar, jihovýchodní Asie a pod.), na skupiny zvířat, kterým hrozí vyhubení, nebo i jiné oblasti, jako například energetické šetření a pod. Kampaně mají za cíl seznámit širokou veřejnost s danou problematikou, získat finanční prostředky na konkrétní záchranné projekty, příp. poskytnout náměty, jak mohou lidé sami pomoci. Většina zoologických zahrad organizuje v průběhu roku aktivity, které jsou tématu kampaní věnovány a do kterých se můžete snadno zapojit i Vy.