Zasedání

Komise Pro Výživu

Datum zasedání: 20.-21.10.2022

,

Místo zasedání: Zoo Hluboká

,

Datum zasedání: nekonalo se

,

Místo zasedání: x

,