Výživa 2020
Zoo Chomutov, Zoo Košice, Zoo Liberec, Zoo Brno, Zoo Olomouc, Zoo Plzeň, Zoo Ústí nad Labem, Zoo Vyškov, Zoo Hodonín, Zoo Ostrava, Zoo Chleby, Zoo Hluboká nad Vltavou, Zoo Na Hrádečku, Zoo Bratislava, Zoo Jihlava, Zoo Spišská Nová Ves, Zoo Děčín, Zoo Bojnice

Pozvaní hosté:

Příchod koronavirové pandemie pozastavil v roce 2020 mnoho činností včetně plánovaného setkání Komise pro výživu, přesto jsme zůstali aktivní alespoň na „dálku“ a vzájemně si vypomáhali při řešení různých problémů při krmení zvířat v zoologických zahradách, ať to byla například optimalizace krmných dávek u celé řady druhů nebo konzultace alternativních krmiv. Také se tento čas využil pro doplnění naší online informační databáze o řadu odborných publikací a novinek v zoo výživě. Chtěla bych tímto poděkovat všem členům komise za aktivní komuni-kaci i v této nelehké době a těším se na další spolupráci.

Foto ze zasedání