Zasedání

Komise Marketing

Datum zasedání: 8.-10.11.2023

,

Místo zasedání: Zoo Brno

,

Datum zasedání: 12.-14.10.2022

,

Místo zasedání: Zoo Ostrava

,

Datum zasedání: 6.-7.10.2021

,

Místo zasedání: Zoo Děčín

,

Datum zasedání: nekonalo se

,

Místo zasedání: x

,