Vzdělávání a Marketing 2021
Zoo Chomutov, Zoo Košice, Zoo Liberec, Zoo Brno, Zoo Olomouc, Zoo Plzeň, Zoo Ústí nad Labem, Zoo Vyškov, Zoo Hodonín, Zoo Ostrava, Zoo Chleby, Zoo Hluboká nad Vltavou, Zoo Na Hrádečku, Zoo Bratislava, Zoo Jihlava, Zoo Spišská Nová Ves, Zoo Děčín, Zoo Bojnice

Pozvaní hosté:
AOPK, Lukáš Nekolný (PřF UK Praha)

  • Zoo Hodonín: Aktivity v zoo během covidového uzavření a po tornádu
  • Zoo Ústí: Ochrana tuzemských druhů živočichů a její využití ve vzdělávacích programech
  • Zoo Brno: Využití moderních technologií v zoo, SEV Hlídka Zoo Ostrava: Netradiční formy propagace zoo
  • Zoo Plzeň: Zoo Plzeň 2021
  • Zoo Praha: Zoo Praha v době covidové
  • Zoo Jihlava: Adopční puzzle a podpora v době coronaviru, NouZOOvka a ON-LINE hry
  • Lucie Záhorová (AOPK ČR) / AOPK a další spolupráce se zoologickými zahradami
  • Lukáš Nekolný (PřF UK Praha) / In situ veřejně a společně aneb v jednotě je síla
  • a jiné…

Za VZDĚLÁVÁNÍ (Šárka Nováková): Po covidové pauze se v roce 2021 opět uskutečnilo setkání prezenčně, a to v Zoologické zahradě Děčín, jak bylo plánováno v roce předchozím. Jednání se již tradičně konalo společně s komisí pro marketing. Celkem na setkání přijelo 62 účastníků ze 14 unijních zoo (Bratislava, Brno, Děčín, Hluboká, Hodonín, Chomutov, Jihlava, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí) a tří partnerských zoo (Zoo Na Hrádečku, paraZOO Vlašim, Zoopark Zájezd). Setkání se zúčastnili i dva hosté – paní Lucie Záhorová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a pan Lukáš Nekolný z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Na úvod proběhlo hodnocení činnosti vzdělávací komise za uplynulý rok (aktivity zoo v době uzavření, společné tiskové zprávy, společná propagace, koncert pro zoo atd.). Následovaly prezentace jednotlivých zoo o novinkách a zajímavostech, které se u nich v oblasti vzdělávání a osvěty za poslední rok udály. Zejména se jednalo o různorodé online aktivity. Při společné diskuzi jsme řešili několik následujících bodů: Problematiku komunikace managementu chovu v moderních zoologických zahradách a výstupy workshopu pořádaného Ministerstvem životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství v září 2021 v Praze; Organizování charitativních běhů a dalších podobných aktivit na podporu zoo konaných cizími subjekty – jaký je skutečný výtěžek akce v porovnání s darovanými penězi apod.

Za MARKETING (Eva Malešová): Zasadnutie marketingovej komisie sa konalo 6.–7. 10. 2021 v ZOO Děčín. Tak ako v predchádzajúcich rokoch bolo spoločné, s pracovníkmi vzdelávacej komisie. Na stretnutí chýbalo šesť členských zoo. Organizátori zúžili rokovací program viacmenej na 1 deň, a tak viaceré zoo sa vzhľadom na časovú náročnosť cesty na stretnutí nezúčastnili. Na rozdiel od minulých rokov, do programu nebolo zaradené oddelené rokovanie marketingových a vzdelávacích pracovníkov.
V prezentáciách dominovali témy, ktoré súviseli s obmedzeniami spôsobenými pandémiou Covid 19. Kým vzdelávací pracovníci hľadali interaktívne formy vzdelávania, hier čí kvízov, marketingoví pracovníci využili všetky dostupné prostriedky, aby nestratili kontakt s návštevníkmi a pomohli účtom zoologických záhrad. Mimoriadne pozitívne ohlasy zo strany návštevníkov, ktorí niekoľko mesiacov nemohli navštevovať zoologické záhrady, boli svedectvom dobré práce kolegov. Napokon sa to odrazilo aj na návštevnosti, ktorá v roku 2021 presiahla 6,6 milióna.
Úspech marketingovej práce vo svojej všestrannosti a využívaní čoraz modernejších technológií sa vždy odvíja od dobre zvládnutej komunikácie. Aj toto bola téma zasadnutia oboch komisií, ktoré zaradili do programu výstupy workshopu českého Ministerstva životného prostredia. Mimoriadny význam má v tomto procese zvládnutie krízovej komunikácie, mediálnej komunikácie, ale aj komunikácia medzi zamestnancami. České Ministerstvo životného prostredia venuje pozornosť komunikácii manažmentu chovu v zoologických záhradách a v rámci každoročnej dotácie chce podporiť všetko, čo pomôže osvetovým aktivitám. Za podporu spolupráce sa vyjadrila aj Lucia Záhorová z Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR, ktorá bola hosťom stretnutia. Navrhla aj vzájomnú propagáciu a spoločné akcie pre verejnosť.
Staronovým problémom, ktorý otvorilo stretnutie vzdelávacích a marketingových pracovníkov, bola webová stránka únie. Kým na jednej strane väčšina prítomných zdieľala názor aktualizovať resp. dať vytvoriť nový web UCSZOO, na druhej strane zostala otvorená otázka nezáujmu zoologických záhrad o napĺňanie jej obsahu. Členovia oboch komisií uvažujú o tom, že web UCSZOO by mal viac slúžiť ako platforma pre členské zoo, kde ba sa mohli zdieľať rôzne dokumenty.

Foto ze zasedání