Zasedání

Komise Giboni A Lidoopi

Datum zasedání: 10.-13.5.2022

,

Místo zasedání: Zoo Plzeň

,

Datum zasedání: 28.4.2021

,

Místo zasedání: ONLINE

,

Datum zasedání: nekonalo se

,

Místo zasedání: Vydaný jen sborník.

,