Zahradnická 2020
Zoo Chomutov, Zoo Košice, Zoo Liberec, Zoo Brno, Zoo Olomouc, Zoo Plzeň, Zoo Ústí nad Labem, Zoo Vyškov, Zoo Hodonín, Zoo Ostrava, Zoo Chleby, Zoo Hluboká nad Vltavou, Zoo Na Hrádečku, Zoo Bratislava, Zoo Jihlava, Zoo Spišská Nová Ves, Zoo Děčín, Zoo Bojnice

Pozvaní hosté:

Připravované říjnové jednání Zahradnické komise UCS-ZOO, jejíž předsedkyní je Bc. Jana Hadová, se uskuteč-nilo pouze on-line formou, a to pomocí powerpointové prezentace, ve které byly představeny nové technologie a možnosti v oblasti zahradnických úprav, a to jak interié-rových, tak exteriérových.

Foto ze zasedání