Poloopice 2020
Zoo Chomutov, Zoo Košice, Zoo Liberec, Zoo Brno, Zoo Olomouc, Zoo Plzeň, Zoo Ústí nad Labem, Zoo Vyškov, Zoo Hodonín, Zoo Ostrava, Zoo Chleby, Zoo Hluboká nad Vltavou, Zoo Na Hrádečku, Zoo Bratislava, Zoo Jihlava, Zoo Spišská Nová Ves, Zoo Děčín, Zoo Bojnice

Pozvaní hosté:
Komise se vzhledem ke koronavirové pandemii nesešla. By vydaný sborník.

Díky pandemii COVID-19 nebylo možné uskutečnit setká-ní komise, které bylo naplánováno na duben 2020 v Zoo Plzeň. I přes nepříznivé podmínky se na podzim podaři- lo vydat sborník a všem chovatelům v rámci UCSZOO jej zaslat elektronicky. Tištěnou verzi dostanou všechny zoo při první možné příležitosti, ideálně při dalším setkání. Bě-hem roku jsou chovatelské problémy konzultovány buď telefonicky, nebo pomocí e-mailů. Sborník je kompleto-ván z velkého množství příspěvků zaměstnanců jednot-livých zoologických zahrad, studentů univerzit a dalších dobrovolníků. O našich aktivitách se také pravidelně ob-jevují články v „Lemur news“ vydávaného Prosimian TAG v rámci EAZA. Během roku 2020 přišla komise o svého garanta Ing. Petra Čolase, který zemřel. Budou nám chy-bět jeho úžasné prezentace a podpora v práci.

 1. SEZNAM ČLÁNKŮ VE SBORNÍKU:
 2. K. Rothová / Chov nočních poloopic v Zoo Plzeň v roce 2019
 3. V. Lukáš / Denní poloopice v Zoo Praha 2019
 4. T. Míšková / Chov poloopic v Zoo Olomouc
 5. S. Pirošková / Chov poloopíc v Zoo Bratislava v roku 2019
 6. J. Kanichová / Chov poloopic v Zoo Ostrava 2019/2020 R.
 7. Viduna / Jihlavské poloopice v roce 2019
 8. G. Linhart / Poloopice v Zoo Dvůr Králové
 9. J. Lenard / Chov lemurov v Zoo Košice k 31. 12. 2019J.
 10. Petrica / Lemuři v Zoo Hodonín
 11. J. Dzuriková / Chov lemurů v Zoo Spišská Nová Ves
 12. M. Hubíková, Z. Švejdová / Chov poloopic v Zoo Brno 2019
 13. P. Bolechová / Lemur černý v Zoo Liberec
 14. L. Václavová / Chov lemurů kata v Zoo Plzeň
 15. S. Barazorda Romero, K. Rothová / Veterinární pro- blematika lemurů rákosových v Zoo Plzeň, Zánět oční žlázy u samice lemura rákosového
 16. K. Rothová / Shrnutí gastrointestinálních problémů v chovu lemurů rákosových
 17. T. Míšková / Vari černobílý a jeho odchov v Zoo Olomouc
 18. F. Příbrský / The Kukang Rescue Program v roce 2019
 19. T. Míšková / Aye-aye – podivný primát, u kterého byl objeven nový prst
 20. P. Bolechová / Kolik lemurů kata je chováno jako domácí mazlíček?
 21. J. Pluháčková / Oblast výskytu a novinky v ochraně kriticky ohroženého lemura Sclaterova a ohroženého lemura tmavého
 22. D. Smičková / První pozorování útoku predátora oviječe tmavého na loriho šedého malabarského
 23. P. Bolechová / Proč lemuři provozují geofágii?
 24. L. Štursová / Využití ultrazvukové komunikace k udržení sociální soudržnosti u outloňů jávských
 25. S. Lhota / Zprávy z pralesa: Outloni
 26. S. Lhota / Zprávy z pralesa: Posviťme si na outloně
 27. S. Lhota / Výzva pro pomoc Madagaskaru, Dvěma druhům lemurů hrozí vyhynutí kvůli odlesňování a klimatu, Dlaně (nejen) primátů
 28. J. Vokurková / Konečné stavy poloopic

 

PŘEHLED 2020:

 • Počet poloopic v UCSZOO – 374
 • Počet druhů v UCSZOO – 26
 • Počet narozených mláďat – 89
 • Počet odchovaných mláďat – 59
 • Počet mrtvě narozených mláďat – 3

PŘEHLED OSTATNÍCH AKTIVIT:

 • Spolupráce s Prosimian TAG (EAZA)
 • Spolupráce s in situ projekty Kukang a Tarsius

Foto ze zasedání