Plazi a obojživelníci 2021

Pozvaní hosté:

V roce 2021 se jednání Komise pro plazy a obojživelníky neuskutečnilo ani v řádném, ba ani v náhradním termínu z důvodů Covidových opatření. Nicméně členové spolu byli v emailovém styku. Navzdory Covidu a několika mě-sícům návštěvníkoprázdných zoo jsme zaznamenali větší množství rozmnožených druhů. Po chovatelské stránce nás „trápí“, že stále více druhů se buď nesmí rozmnožovat, nebo jsou v programech EEP (přechod do EEP se bohužel týká všech programů ESB), takže restrikce pro chov ur-čitých živočichů již překročily hranici normálního myšlení a jsou příčinou, že chov, a s tím i spojená udržitelnost dru-hu v lidské péči, bere za své. Přesto doufáme, že se nám podaří některé věci do budoucna změnit. A že smyslem naší práce je i posunout hranice lidského poznání.

Foto ze zasedání