Kozy a ovce 2020

Pozvaní hosté:
Komise se vzhledem ke koronavirové pandemii nesešla.

X

Komise se vzhledem ke koronavirové pandemii nesešla. Celá agenda byla přesunuta na následující zasedání.

Foto ze zasedání