Evidence zvířat 2020
Zoo Chomutov, Zoo Košice, Zoo Liberec, Zoo Brno, Zoo Olomouc, Zoo Plzeň, Zoo Ústí nad Labem, Zoo Vyškov, Zoo Hodonín, Zoo Ostrava, Zoo Chleby, Zoo Hluboká nad Vltavou, Zoo Na Hrádečku, Zoo Bratislava, Zoo Jihlava, Zoo Spišská Nová Ves, Zoo Děčín, Zoo Bojnice

Pozvaní hosté:

V rámci komise Evidence zvířat byla rozeslána publikace Ročenka UCSZOO za rok 2020, kdy byla ve spolupráci se zoology a evidenčními pracovníky českých a slovenských zoologických zahrad, sdružených v UCSZOO, sesbírána data o chovu druhů zvířat. Ročenka byla distribuována jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Za rok 2020 je stanoven termín odevzdání dat na 31. 1. 2021.
Tradiční setkání dokumentačních pracovníků v rámci komise pro evidenci zvířat bylo stanoveno na termín 9. – 10. 11. 2020 v Kostelci nad Černými lesy, ale z důvodu koro-navirových opatření se neuskutečnilo.

Foto ze zasedání