Ekonomika 2022 (podzim)
Zoo Košice, Zoo Liberec, Zoo Brno, Zoo Olomouc, Zoo Plzeň, Zoo Vyškov, Zoo Hodonín, Zoo Ostrava, Zoo Hluboká nad Vltavou, Zoo Jihlava

Pozvaní hosté:

Podzimní zasedání se konalo v Zoo Ostrava ve dnech 13. 9. – 15. 9. 2022
Program:

  • Elektronická spisová služba
  • Příprava na energetickou nouzi, studie využití alternativních zdrojů vytápění objektů v zoo
  • FKSP – zájezdy v tuzemsku, zahraničí vč. ubytování (rozpočet na osobu, příspěvek, doplatky zaměstnanců)
  • FKSP – využití na péči o dítě v dětské skupině, na dopravu do zaměstnání, jazykové kurzy aj.
  • Mzdová problematika – odměňování při zástupu (org. struktura, funkce, rozdíl v tarifu, příplatek za vedení atd.).
  • Mzdová problematika – zaměstnávání Ukrajinců
  • Mzdová problematika – navýšení platových tarifů od 1. 9. 2022 – doprovodné předpisy

Zatímco v  loňském roce byly hlavním tématem setkání ekonomů sdružených v  UCSZOO dopady koronavirové krize doprovázené protiepidemickými opatřeními, v  letošním roce jsme se museli zaměřit na krizi energetickou, především pak na dopady cenové nestability cen plynu a elektrické energie. Z diskuse vyplynulo, že některé zahrady si nechávají dělat energetický audit, další si pak vypracovávají studie na náhradní zdroje vytápění, ať už se jedná o fotovoltaiku nebo o fototermiku. Jiné se rozhodly vytápět např. skleníky vlastní štěpkou nebo se vrací ke staré dobré slámě jako izolačnímu materiálu. Dalším velkým tématem jednání byla spisová služba, která se nás všech dotýká jako organizací, které mají za povinnost tento instrument v budoucnu používat. Tato služba musí být realizována pomocí atestovaných systémů, přičemž atestaci mají za povinnost zařídit samotní dodavatelé. Podle posledních informací byla novela zákona odložena pro nepřipravenost až na rok 2024.
V neposlední řadě se diskutoval FKSP a jeho čerpání, kdy jednotlivé zahrady mají jak společné, tak i rozdílné benefity na tento fond navázané a další témata. Tato setkání jsou vždy všem zúčastněným přínosem.
Plán setkání na rok 2023:
Jarní zasedání – Zoo Plzeň

Foto ze zasedání