Zoo Na Hrádečku
Zoologická záhrada Na Hrádečku

Zoologická zahrada Na Hrádečku, tak jak ji znáte dnes, vznikla úsilím a pílí dvou nadšenců, které spojila láska ke zvířatům. Původně však chtěli zůstat pouze u hobby chovu. Postupem času ale začalo zvířat přibývat a prostory a možnosti se zdály být ideální natolik, až vznikla myšlenka vybudování zoologické zahrady. V roce 2011 byl položen pomyslný základní kámen a vše začalo nabírat jiný směr.

Rodinné stavení se zahrádkou (původní statek) s přilehlými budovami a pozemky byly přetvářeny až do dnešní podoby a stále dochází každoročně k realizacím dalších projektů. Od roku 2016 jsme soukromou licencovanou zoologickou zahradou s rozlohou 10 ha, nacházející se mezi obcemi Dolní a Horní Pěna u Jindřichova Hradce. Naleznete zde přes 200 druhů zvířat, která jsou řazena mezi ohrožené druhy živočichů a jsou chráněna úmluvou CITES. Setkáte se u nás se zástupci savců, ptáků, plazů, obojživelníků i bezobratlých. Mezi naše největší šelmy patří lvi či hyeny. Z primátů chováme například jedny z nejmenších opic na světě a to drápkaté opičky v 8 druzích. Zajímavá je sbírka šípových žab, které u nás naleznete v 15 druzích.  Z papouščí říše je zajímavá společná expozice 4 druhů arů. Kolekce plazů je velice rozsáhlá a tvoří největší počet chovaných druhů u nás v zoo. S původně jedním zaměstnancem v roce 2009 jsme se pozvolna dostali k zaměstnávání více jak 30 osob (včetně brigádníků). Z tohoto počtu tvoří trvalý personál 16 osob.

Spolupracujeme se zoologickými zahradami nejen v rámci České republiky, ale i Evropy. Podílíme se na ochranářských projektech. Snažíme se vzdělávat širokou veřejnost v otázkách ochrany přírody formou pravidelných komentovaných prohlídek ( 2x denně) a též pořádáme programy pro školy a školky v areálu zoo. Velice oblíbené jsou naše příměstské vzdělávací tábory, které pořádáme od roku 2017 a též pořádané akce pro rodiny s dětmi. Též se zapojujeme do legislativních změn, které se týkají ochrany zvířat.

Základní informace

Bc. Romana Albrecht Lišková

Bc. Romana Albrecht Lišková

Ředitel

Web:
http://www.zoonahradecku.cz
Ředitel:
Bc. Romana Albrecht Lišková
Adresa:
Horní Pěna 51, 378 31 Horní Pěna, Česká republika
Kontakt:
zoonahradecku@seznam.cz, +420 732 353 340
Rozloha pro návštěvníky:
celkem 10 ha/ aktuálně expoziční 5,5 ha
Počet druhů zvířat:
212
Počet jedinců zvířat:
736
Členství:
CCBC
Roční návštěvnost:
90 000

EEP

18

ISB

4

ESB

5

Ceník

Cena vstupného pro dospělé: 170 Kč (cena sezónní)

Cena vstupného pro dítě: 120 Kč (cena sezónní)

Otevírací hodiny

duben – srpen 9:00 – 18:00 denně,

září – říjen 9:00 – 17:00 denně,

listopad – březen 10:00 – 16:00 víkendy, svátky a prázdniny