Komise Velké Kočky
Koordinátor komise: Jan Vašák
Kontakt: vasak@zoojihlava.cz
Garant komise: Jan Vašák

Zaměření komise

Soustřeďuje informace o dění u jednotlivých chovatelů, zaznamenává všechny zásadní změny – narození, úhyny, páření, dovozy a vývozy. Každoročně se ve zprávách objeví aktualizace stavů v zahradách, rodokmeny nově dovezených zvířat, původní zprávy jednotlivých chovatelů i překlady zajímavých informací od zahraničních kolegů. Komise vydává doporučení k chovu jednotlivých druhů, například reprodukci irbisů, která je v členských zoo úspěšná.

Nejbližší setkání:

9.-12.4.2024
Zoo Ostrava

Historie komise

Není vyplněno.

Aktivity komise

Není vyplněno.

Statistiky a údaje

Není vyplněno.

Členové komise

Všechny členské zoo.