Komise Primáti Starosvětští
Koordinátor komise: Petra Bolechová
Kontakt: bolechova@zooliberec.cz
Garant komise: Ilona Pšenková

Zaměření komise

Na činnosti komise se podílí řada zaměstnanců členských zoo a externích spolupracovníků z oblasti odborné a teoretické primatologie.

Nejbližší setkání:

9.-12.4.2024
Zoo Ostrava

Historie komise

V našich zoologických zahradách i v Evropě je skupina starosvětských primátů OWM – Old World Monkey již mnoho desetiletí velmi početně zastoupena a celá řada druhů z této skupiny patří k tradičně chovaným, návštěvnicky atraktivním a oblíbeným druhům s vysokou edukativní hodnotou. Na rozdíl od ostatních skupin primátů, které jsou již v rámci UCSZOO dlouhodobě podchyceny a více či méně úspěšně koordinovány, neměli starosvětští primáti dlouhý čas svou komisi. Proto tahle komise vznikla.

Aktivity komise

Není vyplněno.

Statistiky a údaje

Není vyplněno.

Členové komise

Všechny členské zoo.