Komise Plazi A Obojživelníci
Koordinátor komise: bez koordinátora
Kontakt: vasak@zoojihlava.cz
Garant komise: Jan Vašák

Zaměření komise

Pro velkou druhovou rozmanitost v kolekcích obojživelníků a plazů jednotlivých zoo se činnost komise orientovala výhradně na řešení problematiky chovu plazů a obojživelníků týkající se všech členů UCSZOO, především problému nezaměnitelného značení chráněných zvířat a stanovení podmínek chovu plazů v péči člověka.

Nejbližší setkání:

zatím není určeno

Historie komise

Komise byla ustavena v roce 1998.

Aktivity komise

Není vyplněno.

Statistiky a údaje

Není vyplněno.

Členové komise

Všechny členské zoo.