Komise Kozy a Ovce
Koordinátor komise: Lubomír Melichar
Kontakt: melichar@zooliberec.cz
Garant komise: Radomír Habáň

Zaměření komise

Komise vykazuje celoroční aktivitu spočívající v informování o novinkách, diskusí dílčích témat v rámci celé komise či pracovní skupiny. Cílem je aktivní činnost ve prospěch ohrožených taxonů, jakož samozřejmě i výměna zkušeností a sběr dat o všech chovaných taxonech.

Nejbližší setkání:

zatím není určeno

Historie komise

Není vyplněno.

Aktivity komise

Není vyplněno.

Statistiky a údaje

Není vyplněno.

Členové komise

Všechny členské zoo.