Komise Bezobratlí
Koordinátor komise: bez koordinátora
Kontakt: bez garanta
Garant komise: bez garanta

Zaměření komise

Účelem je mít stmelovací článek mezi českými, slovenskými, evropskými či světovými zahradami, zabývajícími se chovem bezobratlých.

Nejbližší setkání:

zatím není určeno

Historie komise

Není vyplněno.

Aktivity komise

Není vyplněno.

Statistiky a údaje

Není vyplněno.

Členové komise

Všechny členské zoo.