Komise Antilopy
Koordinátor komise: bez koordinátora
Kontakt: director@zoo-hodonin.cz
Garant komise: Martin Krug

Zaměření komise

Komise projednává po stránce chovatelské a krmivářské problematiku chovu více než třiceti druhů antilop vyskytujících se v českých a slovenských zoologických zahradách, umělé odchovy mláďat, veterinární prevenci a další témata. V našich podmínkách výborně prosperují některé antilopy, především všechny druhy vodušek, jejichž početní stavy převyšují potřeby chovatelů a není pro ně odbyt. Naopak velmi málo jsou zastoupeny všechny druhy pakoňů.

Nejbližší setkání:

zatím není určeno

Historie komise

Není vyplněno.

Aktivity komise

Není vyplněno.

Statistiky a údaje

Není vyplněno.

Členové komise

Všechny členské zoo.